Yleisiä käyttöohjeita polttomoottorikäyttöisille pienoismalleille:
ohjeita ja vinkkejä KYOSHOlta


Pidä nämä ohjeet hyvin tallessa ja luettavissa. Lahjoittaessasi tai myydessäsi pienoismallin turvaohjeet on annettava ehdottomasti mukaan. De Agostini ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat pienoismallin käytöstä ja joista omistaja tai kolmas osapuoli on vastuussa.

>
Tämä malli ei ole leikkikalu. Se on tarkoitettu pienoismalliharrastajille 3 vuoden iästä ylöspäin.

>
Käytä valmista pienoismallia ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on valmistettu, kuten rakennusohjeiden luvussa "Käyttöohjeet" on kerrottu.

>
Rakenna pienoismalli kokoamisohjeita/käyttöohjeita noudattaen.
Käytä rakentamiseen ainoastaan KYOSHON suosittamia alkuperäisiä vara- ja viritysosia.

>
Ota huomioon myös muiden osien/laitteiden käyttöohjeet (esim. kauko-ohjaimen käyttöohjeet).

>
Mallia ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on koottu täysin valmiiksi mukana toimitettujen kokoamisohjeiden mukaisesti.

>
Testaa mallin toiminta ennen käyttöönottoa käyttämällä taajuutta, joka ei ole muiden pienoismalliharrastajien käytössä eikä häiritse sitä.

>
Käytä pienoismallia vain paikassa, jossa ei ole muita ihmisiä tai eläimiä, ja jossa ympäristölle ei voi aiheutua haittaa. Käyttäydy vastuuntuntoisesti ja tarkista valitun alueen soveltuvuus ennen pienoismallin käyttöönottoa.

>
Pysäytä auto välittömästi havaitessasi häiriön ja korjaa heti häiriön syy, mikäli et pysty enää ohjaamaan autoa.

>
Huolla auto jokaisen käytön jälkeen ja vaihda kuluvat osat käyttövarmuuden lisäämiseksi.

>
Käsittele mallia käytön aikana ja sen jälkeen siten, ettet joudu kosketuksiin käyttökoneiston kanssa.

>
Huomaa, että muoviosien iskulujuus saattaa heikentyä alhaisissa ulkolämpötiloissa, eli niiden kestävyys vähenee.

>
Jos sinulla ei ole riittävästi tietoa toimivien pienoismallien käytöstä, kysy neuvoa asiantuntevalta pienoismalliharrastajalta
tai -kerholta.

>
Suojaudu testausajon aikana liikkuvilta osilta, pöllyävältä lialta ja lentäviltä kiviltä.

>
Häiriöttömän käytön varmistamiseksi suositamme polttoaine- ja ilmansuodattimen käyttöä.

>
Älä koske liikkuviin ja/tai kuumiin moottorin osiin käytön tai jäähdytyksen aikana.

>
Anna moottorin jäähtyä riittävästi käytön jälkeen.

>
Älä koskaan pysäytä moottoria väkisin (esim. puristamalla rätillä vauhtipyörästä), vaan keskeytä polttoaineen tai ilman syöttö.

>
Kierrä hehkutulppa tiukasti kiinni.

>
Älä anna polttomoottorin koskaan käydä suljetuissa tiloissa myrkytysvaaran vuoksi. Älä hengitä pakokaasua.

>
Pienoismallissa käytettävä polttoaine on myrkyllistä ja helposti syttyvää.

>
Älä anna polttoaineen kuumentua. Suojaa se avotulelta ja syttymislähteiltä (pienoismallin lähellä on tupakointi kielletty).

>
Säilytä polttoainetta ainoastaan tiiviisti suljetuissa säiliöissä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna. Pidä se aina poissa lasten ulottuvilta.

>
Estä polttoaineen pääsy iholle. Varo nielaisemasta polttoainetta.
Älä hengitä polttoainehöyryjä.

>
Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita, jotka on painettu polttoainepakkaukseen.

>
Jos haluat lisää teknisiä tietoja, ota yhteys asiakasapalveluumme:
puhelimitse: 09 75128150 (ma-pe 10-14)

Monet alla mainituista turvallisuusohjeista saattavat olla sinulle tuttuja tai itsestään selviä. Haluamme silti muistuttaa, että pienoismallit eivät ole leluja, ja että ne voivat varomattomasti käsiteltyinä aiheuttaa melkoisia vahinkoja. Voit saattaa niillä itsesi ja muut ihmiset suureen vaaraan! Varmista, että kaikkien koottujen osien yhteensopivuus on täydellinen. Tämä koskee erityisesti eri valmistajien kauko-ohjaimen osien yhdistämistä!

Valitse mallille sopiva käyttöympäristö. Älä käytä autoa julkisilla teillä, sillä saatat siten itsesi ja muut tiellä liikkujat vaaraan! Älä koskaan saata ihmisiä tai eläimiä vaaraan pienoismallillasi. Muista, miten nopeasti auton ohjaus voi riistäytyä käsistä!Pidä pienoismallin moottorin polttoaine poissa lasten ulottuvilta! Polttoaine sisältää metanolia ja nitrometaania, jotka voivat nieltynä johtaa sokeutumiseen ja vahingoittaa terveyttä pysyvästi. Polttoaineen nielemisen jälkeen on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja otettava mukaan näyte polttoaineesta! Polttoaineen jouduttua silmään huuhtele silmä välittömästi vedellä. Hakeudu myös tällöin heti lääkärin hoitoon ja ota mukaan polttoainenäyte. Älä koskaan säilytä polttoainetta auringonvalossa, sillä aine voi räjähtää!


Tarkista akut aina ennen pienoismallin käyttöä. Lataa akut, jos et ole varma niiden varauksesta. Älä koskaan yhdistä (!) akkujen napoja ilman, että niiden välillä on käyttöpiiri, muutoin seurauksena on OIKOSULKU! Älä koskaan heitä akkua tuleen, sillä se voi räjähtää! Huomaa, että sähkö- ja polttomoottorit tulevat käytössä erittäin kuumiksi. Palovaara!

Huolehdi aina pienoismallisi käyttöturvallisuudesta. Muista, että sinä olet vastuussa siitä. Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni. Älä koskaan koske liikkuviin voimaosiin. Loukkaantumisvaara!